Horario

Primeiro semestre (do 17-10-2015 ata o 22-12-2016):  

POR DEFINIR

Segundo semestre (do 6-02-2017 ata o 12-05-2017):

POR DEFINIR