Persoal

 Curso 2015-2016:

   Profesora Cristina Ceinos Sanz

   Profesora Elena Fernández Rey

   Profesor Miguel A. Nogueira Pérez

   Profesora Ana I. Couce Santalla (membro Grupo DIOEP-USC)

   Bolseira de Colaboración co Departamento de MIDE:
   Nahyr López Gómez